Przed nami kolejny turniej Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019


17 marca 2019 roku na hali widowiskowo-sportowej OSRiR w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 19/29 zostanie rozegrany trzeci z dziewięciu turniejów tegorocznego Grand Prix Ziemi Kaliskiej.

Harmonogram turnieju oraz system rozgrywek:
10.00-10.30 otwarcie biura zawodów i rozgrzewka
10.30- 12.00 start rozgrywek w kategoriach:
– liga (każdy z każdym)
– kobiety 18+ (każdy z każdym)
– chłopcy U18 (system brazylisjki- Adam Klimek zostanie rozstawiony w pierwszym meczu, a Łukasz Łuczak w ostatnim)
– dziewczęta U18 (każdy z każdym)
– Mężczyźni 50+ (system brazylijski- zawodnicy Marek Wrzos zostanie rozstawiony w pierwszej parze, a Grzegorz Czechowicz w ostatniej)
11.30-12.00 rozgrzewka na wolnych stołach
12.00-14.30 start kategorii Mężczyzn 18+. Rozgrywany mecze w 4 grupach (A, B, C i D).
Najlepsza czwórka w klasyfikacji generalnej jest rozstawiona:
Grupa A- Grzegorz Praselski
Grupa B- Arkadiusz Drząkowski
Grupa C- Michał Bruś
Grupa D- Paweł Andrzejewski
Dalsze miejsca są rozlosowane. W przypadku nieobecności jednego z wyżej wymienionych prawo do rozstawienia przypada następnemu w tabeli.
Osoby które zajmą 1 i 2 miejsce w grupie grają w ćwierćfinałach.
1: A1 vs D2
2: B2 vs C1
3: B1 vs C2
4: A2 vs D1

W- wygrany
P- przegrany

Półfinały:
W1 vs W2
W3 vs W4

Półfinały pocieszenia o miejsca 5-8 miejsce
P1 vs P2
P3 vs P4

Mecz o 7 miejsce: przegrani półfinałów pocieszenia
Mecz o 5 miejsce: wygrani półfinałów pocieszenia
Mecz o 3 miejsce: przegrani półfinałów
Mecz o 1 miejsce: wygrani półfinałów

Zawodnicy którzy zajmą 3 miejsce w grupie zagrają o miejsca 9-12.
A3 vs D3
B3 vs C3
Wygrani tych meczów zagrają mecz o 9 miejsce a przegrani o 11.

O godzinie 14.30 do 16.00 zostanie rozegrana kategoria open w systemie play-off na 32 zawodników. Z tej przyczyny w tej kategorii może wziąść udział maksymalnie 32 zawodników. Najlepsza czwórka generalki będzie rozstawiona w losowaniu.
Grzegorz Praselski zagra mecz numer 1.
Jacek Nowakowski zagra mecz numer 16.
Paulina Mielcarek zagra mecz numer 8.
Łukasz Kudaś zagra mecz numer 12.
Rozstawienie zapobiega temu by czołówka nie trafiła na siebie w pierwszych fazach gry.
W przypadku braku pełnej liczby zawodników prawo do wolnego meczu przypada wg kolejności w klasyfikacji generalnej. Np w przypadku uczestnictwa 27 zawodników, 5 zawodników ma wolny mecz. I bierze go najwyżej sklasyfikowana piątka zawodników. W przypadku meczu wolnego jak i rozstawienia bez losowania w przypadku nieobecności zawodnika przywilej ten przechodzi na nastepnego w klasyfikacji.

Regulamin II Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019

CEL:
1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego
2. Promocja Miasta Kalisz i Ziemi Kaliskiej.
3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównywania swoich umiejętności z innymi.
4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

ORGANIZATOR:
Klub Tenisa Stołowego KTS Kalisz

PATRONAT MEDIALNY:
calisia.pl
wkaliszu.pl
kalisz24.info

DATA I MIEJSCE:
Runda I- Opatówek, sala sportowa przy ulicy Szkolnej 3, 27 stycznia.
Runda II- Kalisz, sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 9, ulica Żwirki i Wigury 13, 16 lutego.
Runda III- Kalisz, Hala widowiskowo-sportowa OSRiR, ul. Łódzka 19/29 17 marca.
Runda IV- 4 maja, Lisków.
Runda V- czerwiec
Runda VI- wrzesień
Runda VII- październik
Runda VIII- listopad
Runda IX- FINAŁ- Kalisz Arena, grudzień

Dokładne terminy oraz miejsca będziemy z czasem podawać.

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:
drogą mailową- ktskalisz@gmail.com sms na numer 885-360-569. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, rok urodzenia oraz napisać jakim gra się klubie lub, że jest się amatorem . Zgłoszenia zostają zamknięte 15 minut przed rozpoczęciem turnieju.

SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY:
Gdy w danej kategorii zgłosi się 5 zawodników lub mniej to gra każdy z każdym. Jeżeli zawodników zgłosi się 6 lub więcej to gramy systemem brazylijskim.

KATEGORIE:
Grand Prix jest rozgrywane w 7 kategoriach:
– liga
– kategoria dziewcząt u-18
– kategoria chłopców u-18
– kategoria mężczyźni 18+
– kategoria kobiety 18+
– kategoria mężczyźni 50+
– open

ZASADY PUNKTOWANIA W KLASYFIKACJI GENERALNEJ
Klasyfikacja generalna w Grand Prix z uwzględnieniem podziałów na poszczególne kategorie odbywa się na zasadzie przydziału punków wg miejsca zajętego w każdym z turniejów.
1 miejsce- 25 ptk
2 miejsce- 22 ptk
3 miejsce- 20 ptk
4 miejsce- 18 ptk
5 miejsce- 15 ptk
6 miejsce- 12 ptk
7 miejsce- 10 ptk
8 miejsce- 8 ptk
9 miejsce- 6 ptk
10 miejsce- 4 ptk
11 miejsce- 2 ptk
12 miejsce- 1 ptk

W klasyfikacji generalnej będzie liczyło się 8 turniejów. Jeden z najmniejszym dorobkiem punktowym nie będzie się liczył do klasyfikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy. W szczególności obuwie zmienne, nie brudzące podłogi .
2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
6. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego opiekunów.
9. Turniej jest otwarty dla wszystkich.
10. Za zawodnika ligowego przyjmuję się każdą osobę, która w ostatnich 5 latach brali udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Wyjątkowo za zgodą organizatora w rozgrywkach amatorskich mogą brać udział zawodnicy V ligi.
11. W kategorii open może startować każdy bez względu na płeć, wiek czy staż w rozgrywkach ligowych.
12. Składka zadaniowa na każdy turniej wynosi 10 zł płatne na konto: 19 1140 2004 0000 3102 7642 4655 w terminie do 7 dni przed zawodami w formie przelewu lub 20 zł w gotówce w dniu zawodów uregulowane w biurze zawodów. W ramach jednej składki zadaniowej można brać udział w grze w maksymalnie dwóch kategoriach: odpowiedniej wiekowej oraz open.
13 . Dzieci poniżej 18 lat są zwolnione z opłat
14. Po zakończeniu ostatniego turnieju zostaną wręczone nagrody za wszystkie kategorie i podsumowane całe rozgrywki. Zwycięzca każdej kategorii dostanie puchar. Najlepsza trójka otrzyma medale. Pamiątkowy dyplom za miejsce w klasyfikacji generalnej dostanie każdy kto rozegrał minimum 3 turnieje. Osoby które wystartowały w mniej niż w 3 turniejach, a pragną otrzymać pamiątkowy dyplom muszą zgłosić to najdalej 3 dni przed ostatnim turniejem telefonicznie lub mailowo.
15. Dyplomy i puchary są odbierane osobiście. Nie ma możliwości przesyłania jej pocztą chyba, że na koszt osoby zainteresowanej.
16.Przed udziałem w każdym turnieju trzeba będzie podpisać zgodę na upowszechnienie wizerunku, na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do udziału w turnieju. Wzór dokumentu stanowi załącznik do regulaminu.
17. Dziecko oprócz powyższych zgód podpisanych przez opiekuna prawnego musi też dostarczyć zgodę rodzica na udział w turnieju. Wzór dokumentu stanowi kolejny załącznik do regulaminu.

Klasyfikacja generalna po 2/9 turniejach:

Chłopcy u-18:
1. Adam Klimek (KTS Kalisz)- 50 pkt
2. Łukasz Łuczak- 35 pkt
3. Wiktor Nadobny- 28 pkt
4-5. Dawid Gawron (UKS Maraton Moskurnia)- 22 ptk
Szymon Gruszka (Kiermas)- 22 pkt
6. Michał Budka- 21 pkt
7. Szymon Bączyński (UKS Maraton Moskurnia)- 20 pkt
8. Ignacy Jurek- 18 pkt
9. Jan Andrzejewski- 16 pkt
10-11. Łukasz Grudziński- 15 pkt
Tomasz Janik- 15 pkt
12-13. Miłosz Nurek- 10 pkt
Szymon Marek Gruszka- 10 pkt
14. Jakub Janik- 6 pkt

Dziewczęta u-18:
1. Martyna Prętczyńska- 47 pkt
2. Antonina Szefer- 42 pkt
3. Oliwia Skonieczna (UKS Maraton Moskurnia)- 25 pkt

Kobiety 18+:
1. Ewa Guźniczak- 44 pkt
2-3. Elżbieta Dębska- 25 pkt
Emilia Wrzos- Piątkowska- 25 pkt
4. Anna Zawadzka- 20 pkt

Mężczyźni 50+:
1. Marek Wrzos (KTS Kalisz)- 50 pkt
2. Grzegorz Czechowicz- 40 pkt
3. Jacek Filipowicz- 38 pkt
4. Andrzej Pera- 30 pkt
5. Piotr Jach- 25 pkt
6. Tomasz Senk- 22 pkt
7. Roman Holajda- 21 pkt
8. Grzegorz Koch- 20 pkt
9. Jan Sopiński- 16 pkt
10-11. Wojciech Mikołajczak- 15 pkt
Ryszard Miazek- 15 pkt
12-13. Marek Szczęsny- 12 pkt
Piotr Król- 12 pkt
14-15. Stanisław Płonka- 7 pkt
Mirosław Gruszka- 7 pkt

Mężczyźni 18+:
1. Grzegorz Praselski (KTS Kalisz)- 50 pkt
2. Arkadiusz Drząkowski- 36 pkt
3. Michał Bruś (KTS Kalisz)- 35 pkt
4. Paweł Andrzejewski (KTS Kalisz)- 27 pkt
5. Jacek Nowakowski (KTS Kalisz)- 25 pkt
6-7. Jarosław Wiczorek- 22 pkt
Waldemar Nawrocki- 22 pkt
8. Grzegorz Borkowski- 20 pkt
9. Łukasz Kudaś (KTS Kalisz)- 19 pkt
10. Jarosław Pudełko (KTS Kalisz)- 16 pkt
11-12. Krzysztof Świerkowski- 9 pkt
Jacek Kosieradzki (KTS Kalisz)- 9 pkt
13. Artur Szefer (KTS Kalisz)- 8 pkt
14. Artur Bielak (KTS Kalisz)- 7 pkt
15-20. Michał Frątczak- 6 pkt
Bartosz Wągrowski (KTS Kalisz)- 6 pkt
Paweł Brodziak- 6 pkt
Jacek Koch- 6 pkt
Konrad Krzewski- 6 pkt
Aleksander Jurek- 6 pkt
21-22. Mateusz Antolczyk (KTS Kalisz)- 2 pkt
Marcin Holajda- 2 pkt

23-29. Szymon Szcześniak- 1 pkt
Artur Sowa- 1 pkt
Damian Zydorek- 1 pkt
Tomasz Haraźny- 1 pkt
Przemysław Wejnert- 1 pkt
Maciej Gruszka- 1 pkt
Michał Łukaszczyk- 1 pkt

Liga:
1. Rafał Wojcieszak (LKS Gołuchów)- 25 ptk
2. Konrad Miazek (KROTOSZ Krotoszyn)- 22 ptk
3. Adam Kopytek (KTS Sieradz)- 20 ptk
4. Adrian Puchała (UKS Grabów nad Prosną)- 18 ptk
5. Paweł Jańczak (LKS Gołuchów)- 15 ptk

Open:
1. Grzegorz Praselski (KTS Kalisz)- 35 pkt
2. Jacek Nowakowski (KTS Kalisz)- 30 pkt
3. Paulina Mielcarek (UKS Maraton Moskurnia)- 25 pkt
4. Łukasz Kudaś (KTS Kalisz)- 23 pkt
5. Adam Kopytek (KTS Sieradz)- 22 pkt
6. Przemysław Olejnik (UKS Maraton Moskurnia)- 20 pkt
7. Jacek Filipowicz- 19 pkt
8. Rafał Wojcieszak (LKS Gołuchów)- 18 pkt
9. Adam Klimek (KTS Kalisz)- 16 pkt
10-12. Emilia Wrzos- Piątkowska- 15 pkt
Marek Wrzos (KTS Kalisz)- 15 pkt
Konrad Miazek (KROTOSZ Krotoszyn)- 15 pkt
13. Artur Szefer (KTS Kalisz)- 12 pkt
14. Konrad Krzewski- 10 pkt
15. Grzegorz Czechowicz- 9 pkt
16. Mirosław Gruszka- 7 pkt
17-18. Michał Bruś (KTS Kalisz)- 6 pkt
Elżbieta Dębska- 6 pkt
19. Jan Sopiński- 5 pkt
20. Mateusz Antolczyk- 4 pkt
21-25. Jarosław Pudełko- 2 pkt
Paweł Andrzejewski (KTS Kalisz)- 2 pkt
Marek Szczęsny- 2 pkt
Martyna Prętczyńska- 2 pkt
Andrzej Pera- 2 pkt
26-32. Ryszard Miazek- 1 pkt
Stanisław Płonka- 1 pkt
Artur Bielak- 1 pkt
Paweł Jańczak (LKS Gołuchów)- 1 pkt
Szymon Szcześniak- 1 pkt
Michał Frączak- 1 pkt
Tomasz Janik- 1 pkt