Grand Prix w Liskowie

Regulamin II Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019
Turniej nr 4/9

CEL:

 1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego
 2. Promocja Gminy Lisków.
 3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównywania swoich umiejętności z innymi.
 4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

ORGANIZATOR:
Klub Tenisa Stołowego KTS Kalisz

PATRONAT MEDIALNY:
calisia.pl
wkaliszu.pl
kalisz24.info

DATA I MIEJSCE:
Turniej odbędzie się 4 maja 2019 w Liskowie na hali Sportowo-Widowiskowej w Liskowie, ul. ks. Blizińskiego 44B.

HARMONOGRAM I SYSTEM ROZGRYWEK:
10.00-11.00 otwarcie biura zawodów i rozgrzewka
11.00- 12.30 start rozgrywek w kategoriach:

 • liga (każdy z każdym)
 • kobiety 18+ (każdy z każdym)
 • chłopcy U18 (system brazylisjki- Adam Klimek zostanie rozstawiony w pierwszym meczu, a Łukasz Łuczak w ostatnim)
 • dziewczęta U18 (każdy z każdym)
 • Mężczyźni 50+ (system brazylijski- zawodnicy Marek Wrzos zostanie rozstawiony w pierwszej parze, a Grzegorz Czechowicz w ostatniej)
  12.30-13.00 rozgrzewka na wolnych stołach
  13.00-16.00 start kategorii Mężczyzn 18+. Rozgrywany mecze w 4 grupach (A, B, C i D).
  Najlepsza czwórka w klasyfikacji generalnej jest rozstawiona:
  Grupa A- Grzegorz Praselski
  Grupa B- Michał Bruś
  Grupa C- Arkadiusz Drząkowski
  Grupa D- Jacek Nowakowski
  Dalsze miejsca są rozlosowane. W przypadku nieobecności jednego z wyżej wymienionych prawo do rozstawienia przypada następnemu w tabeli.
  Osoby które zajmą 1 i 2 miejsce w grupie grają w ćwierćfinałach.
  1: A1 vs D2
  2: B2 vs C1
  3: B1 vs C2
  4: A2 vs D1

W- wygrany
P- przegrany

Półfinały:
W1 vs W2
W3 vs W4

Półfinały pocieszenia o miejsca 5-8 miejsce
P1 vs P2
P3 vs P4

Mecz o 7 miejsce: przegrani półfinałów pocieszenia
Mecz o 5 miejsce: wygrani półfinałów pocieszenia
Mecz o 3 miejsce: przegrani półfinałów
Mecz o 1 miejsce: wygrani półfinałów

Zawodnicy którzy zajmą 3 miejsce w grupie zagrają o miejsca 9-12.
A3 vs D3
B3 vs C3
Wygrani tych meczów zagrają mecz o 9 miejsce a przegrani o 11.

O godzinie 16.00 do 19.00 zostanie rozegrana kategoria open w systemie play-off na 32 zawodników. Z tej przyczyny w tej kategorii może wziąść udział maksymalnie 32 zawodników. Najlepsza czwórka generalki będzie rozstawiona w losowaniu.
Grzegorz Praselski zagra mecz numer 1.
Jacek Nowakowski zagra mecz numer 16.
Rafał Wojcieszak zagra mecz numer 8.
Marek Wrzos zagra mecz numer 12.
Rozstawienie zapobiega temu by czołówka nie trafiła na siebie w pierwszych fazach gry.
W przypadku braku pełnej liczby zawodników prawo do wolnego meczu przypada wg kolejności w klasyfikacji generalnej. Np w przypadku uczestnictwa 27 zawodników, 5 zawodników ma wolny mecz. I bierze go najwyżej sklasyfikowana piątka zawodników. W przypadku meczu wolnego jak i rozstawienia bez losowania w przypadku nieobecności zawodnika przywilej ten przechodzi na następnego w klasyfikacji.

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:
drogą mailową- ktskalisz@gmail.com sms na numer 885-360-569. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, rok urodzenia oraz napisać jakim gra się klubie lub, że jest się amatorem . Zgłoszenia można dokonać też w biurze zawodówzostają najpoźniej 15 minut przed rozpoczęciem kategorii.

KATEGORIE:
Grand Prix jest rozgrywane w 7 kategoriach:

 • liga
 • kategoria dziewcząt u-18
 • kategoria chłopców u-18
 • kategoria mężczyźni 18+
 • kategoria kobiety 18+
 • kategoria mężczyźni 50+
 • open

ZASADY PUNKTOWANIA W KLASYFIKACJI GENERALNEJ
Klasyfikacja generalna w Grand Prix z uwzględnieniem podziałów na poszczególne kategorie odbywa się na zasadzie przydziału punków wg miejsca zajętego w każdym z turniejów.
1 miejsce- 25 ptk
2 miejsce- 22 ptk
3 miejsce- 20 ptk
4 miejsce- 18 ptk
5 miejsce- 15 ptk
6 miejsce- 12 ptk
7 miejsce- 10 ptk
8 miejsce- 8 ptk
9 miejsce- 6 ptk
10 miejsce- 4 ptk
11 miejsce- 3 ptk
12 miejsce- 2 ptk

W klasyfikacji generalnej będzie liczyło się 8 turniejów. Jeden z najmniejszym dorobkiem punktowym nie będzie się liczył do klasyfikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy. W szczególności obuwie zmienne, nie brudzące podłogi .
 2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
 3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
 4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
 6. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego opiekunów.
 9. Turniej jest otwarty dla wszystkich.
 10. Za zawodnika ligowego przyjmuję się każdą osobę, która w ostatnich 5 latach brali udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Wyjątkowo za zgodą organizatora w rozgrywkach amatorskich mogą brać udział zawodnicy V ligi.
 11. W kategorii open może startować każdy bez względu na płeć, wiek czy staż w rozgrywkach ligowych.
 12. Składka zadaniowa na każdy turniej wynosi 10 zł płatne na konto: 19 1140 2004 0000 3102 7642 4655 w terminie do 7 dni przed zawodami w formie przelewu lub 20 zł w gotówce w dniu zawodów uregulowane w biurze zawodów. W ramach jednej składki zadaniowej można brać udział w grze w maksymalnie dwóch kategoriach: odpowiedniej wiekowej oraz open.
 13. Dzieci poniżej 18 lat, kobiety oraz mieszkańcy gminy Lisków są zwolnieni z opłat.
 14. Po zakończeniu ostatniego turnieju zostaną wręczone nagrody za wszystkie kategorie i podsumowane całe rozgrywki. Zwycięzca każdej kategorii dostanie puchar. Najlepsza trójka otrzyma medale. Pamiątkowy dyplom za miejsce w klasyfikacji generalnej dostanie każdy kto rozegrał minimum 3 turnieje. Osoby które wystartowały w mniej niż w 3 turniejach, a pragną otrzymać pamiątkowy dyplom muszą zgłosić to najdalej 3 dni przed ostatnim turniejem telefonicznie lub mailowo.
 15. Dyplomy i puchary są odbierane osobiście. Nie ma możliwości przesyłania jej pocztą chyba, że na koszt osoby zainteresowanej.
 16. Przed udziałem w każdym turnieju trzeba będzie podpisać zgodę na upowszechnienie wizerunku, na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do udziału w turnieju. Wzór dokumentu stanowi załącznik do regulaminu.
 17. Dziecko oprócz powyższych zgód podpisanych przez opiekuna prawnego musi też dostarczyć zgodę rodzica na udział w turnieju. Wzór dokumentu stanowi kolejny załącznik do regulaminu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *