II Otwarte Mistrzostwa Kalisza w tenisie stołowym

REGULAMIN TURNIEJU

 1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego.
 2. Promocja Kalisza
 3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności.
 4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

CEL:

ORGANIZATOR:
Klub Tenisa Stołowego KTS Kalisz

TERMIN I MIEJSCE:
Turniej odbędzie się 11 maja 2019 r. (sobota) o godz. 9.30 na Hali Widowisko-Sportowej w Gołuchowie, ul. Czartoryskich 53. Rozgrzewka i stoły będą dostępne już od 9.00.

KATEGORIE:

 • open
 • U-18
 • mężczyźni od 18 do 50 lat
 • mężczyźni 50+
 • kobiety 18+
 • dziennikarze
 • samorządowcy

Trójka najlepszych kaliszanek i kaliszan zostanie wyłonionych z poszczególnych kategorii.

W kategorii dziennikarzy może brać udział każdy dziennikarz nie zależnie od miasta z którego pochodzi.

W kategorii samorządowcy mogą brać udział prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sołtysi, radni powiatu, gminy, miasta, osiedla, dzielnicy, sołectwa oraz prezesi lokalnych organizacji samorządowych. Kategoria nie jest ograniczona tylko do samorządowców z Kalisza. Jest skierowana do wszystkich samorządowców.
OPŁATY:
Składka zadaniowa na turniej wynosi 25 zł i jest płatna do 10 maja na konto bankowe organizatora: 43 1140 2004 0000 3402 7855 7882. Tytuł przelewu: „składka zadaniowa (imię i nazwisko, rok urodzenia)”. np. składka zadaniowa za Jan Kowalski, 1980 r.
Składka zadaniowa uregulowana w gotówce w dniu turnieju wynosi 30 zł.

Zawodnicy startujący w kategorii U-18, kobiety oraz startujący w kategorii dziennikarzy są zwolnieni z opłat.

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:
Sms-515 271 591. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, miasto, rok urodzenia i kategorie w których się zgłasza. Zgłoszenie będzie potwierdzone dopiero po wpłynięciu składki zadaniowej na konto organizatora.
Możlwie będą też zgłoszenia w dniu zawodów ale tylko w kategoriach dziennikarze i samorządowcy. W innych kategoriach zgłoszenie musi wpłynąć do 9 maja. Dzień przed turniejem zostanie podana liczba zgłoszonych uczestników oraz system rozgrywek i ewentualne losowanie.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Dzień przed turniejem zostanie podana liczba zgłoszonych uczestników oraz system rozgrywek i ewentualne losowanie. Turniej zostanie rozegrany na 12 stołach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
 2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
 3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
 4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
 6. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego opiekunów.
 9. Turniej jest otwarty dla wszystkich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *