Regulamin

I Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2018
FINAŁ CYKLU

Regulamin Turnieju nr 6

CEL:
1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego
2. Promocja Miasta Kalisz i Ziemi Kaliskiej.
3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównywania swoich umiejętności z innymi.
4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

ORGANIZATOR:
Klub Tenisa Stołowego KTS Kalisz

PATRONAT MEDIALNY:
calisia.pl
wkaliszu.pl
kalisz24.info
link do wydarzenia na FB

DATA I MIEJSCE:
Turniej zostanie rozegrany 22 grudnia 2018 o godzinie 16.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Paderewskiego w Kaliszu, ul. Widok 96A. Rozgrzewka oraz biuro zawodów od 15.30.

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:
drogą mailową- ktskalisz@gmail.com sms na numer 885-360-569. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, rok urodzenia oraz napisać jakim gra się klubie lub, że jest się amatorem . Zgłoszenia zostają zamknięte 15 minut przed rozpoczęciem turnieju.

SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY:
System rozgrywek będzie uzależniony od ilości zgłoszeń i zostanie ogłoszony w dniu zawodów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy. W szczególności obuwie zmienne, nie brudzące podłogi .
2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
6. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego opiekunów.
9. Turniej jest otwarty dla wszystkich.

Regulamin rozgrywek
I Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2018

1. Turniej składa się z sześciu turniejów rozgrywanych kolejno w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień.
2. Każdy turniej ma swój oddzielny regulamin. W każdym regulaminie doprecyzowany jest czas i miejsce turnieju oraz system rozgrywek. Każdy regulamin zostanie opublikowany minimum miesiąc przed turniejem.
3. Grand Prix jest rozgrywane w dwóch klasach amator i liga.
Liga:
bez podziału na kategorie.
amator:
– kategoria dziewcząt u-18
– kategoria chłopców u-18
– kategoria mężczyźni 18+
– kategoria kobiety 18+
– kategoria mężczyźni 50+

4. Za zawodnika ligowego przyjmuję się każą osoba która gra lub grała nie dalej niż 3 lata temu w ligach od 1 do 4 lub jeżeli w 3 ostatnich latach grał dłużej niż 6 miesięcy w lidze 5 lub niższej.
5. Składka zadaniowa na każdy turniej wynosi 10 zł płatne na konto: 19 1140 2004 0000 3102 7642 4655 w terminie do 7 dni przed zawodami w formie przelewu lub 20 zł w gotówce w dniu zawodów uregulowane w biurze zawodów.
6. Dzieci poniżej 18 lat są zwolnione z opłat
7. Klasyfikacja generalna w Grand Prix z uwzględnieniem podziałów na poszczególne kategorie odbywa się na zasadzie przydziału punków wg miejsca zajętego w każdym z turniejów.
1 miejsce- 25 ptk
2 miejsce- 20 ptk
3 miejsce- 15 ptk
4 miejsce- 12 ptk
5 miejsce- 10 ptk
6 miejsce- 8 ptk
7 miejsce- 6 ptk
8 miejsce- 4 ptk
dalsze miejsca po 1 ptk

8. Minimalna liczna osób potrzebna do tego by dana kategoria została rozegrana to 4 osoby. W przypadku mniejszej liczby osób zostają one doczepione do innej kategorii wg decyzji organizatorów zatwierdzonej przez samych zainteresowanych. Punkty zdobyte w kategorii do której została dopisana zostają zakwalifikowane jako zdobyte w kategorii w której powinna normalnie startować. +
9. Zakończenie rozgrywek Grand Prix odbędzie się w grudniu. Po zakończeniu ostatniego turnieju zostaną wręczone nagrody za wszystkie kategorie i podsumowane całe rozgrywki. Zwycięzca każdej kategorii dostanie puchar. Najlepsza trójka otrzyma medale. Pamiątkowy dyplom za miejsce w klasyfikacji generalnej dostanie każdy kto rozegrał minimum 3 turnieje. Osoby które wystartowały w mniej niż w 3 turniejach, a pragną otrzymać pamiątkowy dyplom muszą zglosić to najdalej 3 dni przed ostatnim turniejem telefonicznie lub mailowo.
10. Przed udziałem w każdym turnieju trzeba będzie podpisać zgodę na upowszechcnienie wizerunku, na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do udziału w turnieju. Wzór dokumentu stanowi załącznik do regulaminu.
11. Dziecko oprócz powyższych zgód podpisanych przez opiekuna prawnego musi też dostarczyć zgodę rodzica na udział w turnieju. Wzór dokumentu stanowi kolejny załącznik do regulaminu.

Decyzją z dnia 12.12.2018 roku została usunięta kategoria amator K50+. Zawodniczki powyżej 50 lat będą rywalizować w kategorii amator K18+. Grażyna Adamin została przeniesiona z kat. amator K50+ do kat. amator K18+. Zawodniczka zaakceptowała tą zmianę.

Decyzją z dnia 12.12.2018 roku zostały usunięte 3 kategorie w klasie liga:
– kobiet 18+
– chłopcy u-18
– dziewczęta u-18
Wszyscy zawodnicy ligowi grają w jednej kategorii.

KLASYFIKACJA GENERALNA:
po 5 z 6 turniejach

Kobiety amator 18+
1. Emilia Wrzos-Piątkowska- 65 ptk
2. Paulina Kuświk- 50 ptk
3. Liliana Biniaszczyk (KTS Kalisz)- 40 ptk
4. Grażyna Adamin- 25 ptk
5. Natalia Miklas- 12 ptk
6. Antonina Gibus- 10 ptk

Chłopcy amator U-18
1. Adam Klimek- 75 ptk
2. Tomasz Janik- 62 ptk
3. Jakub Janik- 43 ptk
4. Wiktor Nadobny- 40 ptk
5. Daniel Nowakowski- 33 ptk
6. Paweł Pawlak- 27 ptk
7. Paweł Janczak- 25 ptk
8-11. Adam Baran- 20 ptk
Dawid Gawron (UKS Maraton Moskurnia) 20 ptk
Bartosz Janik- 20 ptk
Adrian Kasperczak- 20 ptk
12.Patryk Suchecki- 19 ptk
13. Wiktor Ślusarski- 18 ptk
14. Mateusz Piejaś (UKS Maraton Moskurnia) 15 ptk
15. Szymon Bączyński (UKS Maraton Moskurnia) 12 ptk
16. Artur Śrama- 8 ptk
17-18. Jan Madziała- 6 ptk
Jakub Kaczmarek- 6 ptk
19-20. Miłosz Nurek- 4 ptk
Łukasz Rajch- 4 ptk
21. Paweł Andrzejczak- 1 ptk

Dziewczęta amator U-18
1. Martyna Prętczyńska- 95 ptk
2. Julia Kuś- 32 ptk
3. Vanessa Lewandowska- 25 ptk
4-5. Natalia Pogorzelec- 20 ptk
Anna Pawlak- 20 ptk
6-7. Katarzyna Pogorzelec- 15 ptk
Samanta Urbańkowska- 15 ptk

Liga
1. Marcin Kaik (Tarchalanka Tarchały Wielkie)- 77 ptk
2. Piotr Schubert (Tarchalanka Tarchały Wielkie)- 72 ptk
3. Adam Kopytek (KTS Sieradz)- 45 ptk
4-5. Rafał Wojcieszak (LKS Gołuchów)- 25 pkt
Przemysław Olejnik 25 ptk
6. Łukasz Wachowiak (KKS Biały Orzeł Koźmin Wielkopolski)- 15 ptk

Mężczyźni amator 18+
1. Grzegorz Praselski (KTS Kalisz)- 115 ptk
2. Jacek Nowakowski (KTS Kalisz)- 95 ptk
3. Arkadiusz Drząkowski- 65 ptk
4. Jarosław Pudełko (KTS Kalisz)- 39 ptk
5. Krystian Tarłowski- 32 ptk
6. Jarosław Cieplucha (KTS Kalisz)- 31 ptk
7. Artur Szefer (KTS Kalisz)- 30 ptk
8. Paweł Andrzejewski (KTS Kalisz)- 22 ptk
9. Bartosz Wągrowski (KTS Kalisz)- 20 ptk
10. Wiktor Janiszewski- 16 ptk
11. Mateusz Antolczyk (KTS Kalisz)- 13 ptk
12. Grzegorz Koch- 12 ptk
13. Szymon Szcześniak- 8 ptk
14-16. Marcin Kowalik- 4 ptk
Marcin Wałęsa- 4 ptk
Hubert Jezierski- 4 ptk
17-20. Marcin Rybarczyk- 1 ptk
Łukasz Kudaś (KTS Kalisz)- 1 ptk
Artur Lewandowski- 1 ptk
Michał Bruś- 1 ptk

Michał Wójcik (KTS Sieradz)- dyskwalifikowany

Mężczyźni amator 50+
1. Mirosław Gruszka- 87 ptk
2. Marek Wrzos (KTS Kalisz)- 70 ptk
3. Jacek Filipowicz- 65 ptk
4. Krzysztof Tarłowski- 31 ptk
5. Aleksander Lis- 25 ptk
6. Sebastian Wardęcki- 20 ptk
7. Ryszard Łysiak- 16 ptk
8-9. Jan Sofiński- 15 ptk
Andrzej Pera- 15 ptk
10. Wojciech Mikołajczak- 12 ptk
11-12. Kazimierz Nowak- 10 ptk
Stanisław Płonka- 10 ptk