Regulamin

II Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019

CEL:
1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego
2. Promocja Miasta Kalisz i Ziemi Kaliskiej.
3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównywania swoich umiejętności z innymi.
4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

ORGANIZATOR:
Klub Tenisa Stołowego KTS Kalisz

PATRONAT MEDIALNY:
calisia.pl
wkaliszu.pl
kalisz24.info

 1. DATA I MIEJSCE:
  Runda I- Turniej o Puchar Burmistrza Opatówka, 27 stycznia
  Runda II-  Turniej w Szkole Podstawowej nr 9, 16 luty
  Runda III- Turniej na hali sportowej OSRiR, 17 marca
  Runda IV- maj
  Runda V- czerwiec
  Runda VI- wrzesień
  Runda VII- październik
  Runda VIII-Turniej Niepodległościowy im. Romana Dmowskiego, listopad
  Runda IX- Turniej Finałowy- Kalisz Arena, grudzień

Dokładne terminy oraz miejsca będziemy z czasem podawać.

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:
drogą mailową- ktskalisz@gmail.com sms na numer 885-360-569. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, rok urodzenia oraz napisać jakim gra się klubie lub, że jest się amatorem . Zgłoszenia zostają zamknięte 15 minut przed rozpoczęciem turnieju.

SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY:
Gdy w danej kategorii zgłosi się 5 zawodników lub mniej to gra każdy z każdym. Jeżeli zawodników zgłosi się 6 lub więcej to gramy systemem brazylijskim.

KATEGORIE:
Grand Prix jest rozgrywane w 7 kategoriach:
– liga
– kategoria dziewcząt u-18
– kategoria chłopców u-18
– kategoria mężczyźni 18+
– kategoria kobiety 18+
– kategoria mężczyźni 50+
– open

ZASADY PUNKTOWANIA W KLASYFIKACJI GENERALNEJ
Klasyfikacja generalna w Grand Prix z uwzględnieniem podziałów na poszczególne kategorie odbywa się na zasadzie przydziału punków wg miejsca zajętego w każdym z turniejów.
1 miejsce- 25 ptk
2 miejsce- 22 ptk
3 miejsce- 20 ptk
4 miejsce- 18 ptk
5 miejsce- 15 ptk
6 miejsce- 12 ptk
7 miejsce- 10 ptk
8 miejsce- 8 ptk
9 miejsce- 6 ptk
10 miejsce- 4 ptk
11 miejsce- 3 ptk
12 miejsce- 2 ptk

Za dalsze miejsca jest 1 ptk

W klasyfikacji generalnej będzie liczyło się 8 turniejów. Jeden z najmniejszym dorobkiem punktowym nie będzie się liczył do klasyfikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy. W szczególności obuwie zmienne, nie brudzące podłogi .
2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
6. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego opiekunów.
9. Turniej jest otwarty dla wszystkich.
10. Za zawodnika ligowego przyjmuję się każdą osobę, która w ostatnich 5 latach brali udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Wyjątkowo za zgodą organizatora w rozgrywkach amatorskich mogą brać udział zawodnicy V ligi.
11. W kategorii open może startować każdy bez względu na płeć, wiek czy staż w rozgrywkach ligowych.
12. Składka zadaniowa na każdy turniej wynosi 10 zł płatne na konto: 19 1140 2004 0000 3102 7642 4655 w terminie do 7 dni przed zawodami w formie przelewu lub 20 zł w gotówce w dniu zawodów uregulowane w biurze zawodów. W ramach jednej składki zadaniowej można brać udział w grze w maksymalnie dwóch kategoriach: odpowiedniej wiekowej oraz open.
13 . Dzieci poniżej 18 lat są zwolnione z opłat
14. Po zakończeniu ostatniego turnieju zostaną wręczone nagrody za wszystkie kategorie i podsumowane całe rozgrywki. Zwycięzca każdej kategorii dostanie puchar. Najlepsza trójka otrzyma medale. Pamiątkowy dyplom za miejsce w klasyfikacji generalnej dostanie każdy kto rozegrał minimum 3 turnieje. Osoby które wystartowały w mniej niż w 3 turniejach, a pragną otrzymać pamiątkowy dyplom muszą zgłosić to najdalej 3 dni przed ostatnim turniejem telefonicznie lub mailowo.
15. Dyplomy i puchary są odbierane osobiście. Nie ma możliwości przesyłania jej pocztą chyba, że na koszt osoby zainteresowanej.
16.Przed udziałem w każdym turnieju trzeba będzie podpisać zgodę na upowszechnienie wizerunku, na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do udziału w turnieju. Wzór dokumentu stanowi załącznik do regulaminu.
17. Dziecko oprócz powyższych zgód podpisanych przez opiekuna prawnego musi też dostarczyć zgodę rodzica na udział w turnieju. Wzór dokumentu stanowi kolejny załącznik do regulaminu.