Regulamin

REGULAMIN TURNIEJU

CEL:
1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego.
2. Promocja Kalisza
3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności.
4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

ORGANIZATOR:
Klub Tenisa Stołowego KTS Kalisz

TERMIN I MIEJSCE:
Turniej odbędzie się 21 kwietnia 2018 r. (sobota) o godz. 13.30 w holu hali Kalisz Arena, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu. Rozgrzewka i stoły będą dostępne już od 13.00.

KATEGORIE:
Turniej rozgrywany jest w dwóch kategoriach open i U-18. Ponad to wśród zawodników startujących w kat. open, zostanie wybrany najlepszy kaliszanin i najlepsza kaliszanka.

OPŁATY:
Składka zadaniowa na turniej wynosi 15 zł i jest płatna do 20 kwietnia na konto bankowe organizatora: 19 1140 2004 0000 3102 7642 4655. Tytuł przelewu: „składka zadaniowa (imię i nazwisko, rok urodzenia)”. np. składka zadaniowa za Jan Kowalski, 1980 r.
Składka zadaniowa uregulowana w gotówce w dniu turnieju wynosi 20 zł.
Zawodnicy startujący w kategorii U-18 są zwolnieni z opłat.

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:
Drogą mailową- ktskalisz@gmail.com lub sms na numer 885-360-569. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, miasto, rok urodzenia, numer kontaktu telefonicznego. Zgłoszenie będzie potwierdzone dopiero po wpłynięciu składki zadaniowej na konto organizatora.
Możliwe będą też zgłoszenia w dniu zawodów.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Turniej zostanie rozegrany systemem brazylijskim lub faza grupowa +faza pucharowa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
6. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego opiekunów.
9. Turniej jest otwarty dla wszystkich
10.Mecze będą rozgrywane piłeczkami celuloidowymi STIGA® COMPETITION***.