II Otwarte Mistrzostwa Kalisza w tenisie stołowym

REGULAMIN TURNIEJU

 1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego.
 2. Promocja Kalisza
 3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności.
 4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

CEL:

ORGANIZATOR:
Klub Tenisa Stołowego KTS Kalisz

TERMIN I MIEJSCE:
Turniej odbędzie się 11 maja 2019 r. (sobota) o godz. 9.30 na Hali Widowisko-Sportowej w Gołuchowie, ul. Czartoryskich 53. Rozgrzewka i stoły będą dostępne już od 9.00.

KATEGORIE:

 • open
 • U-18
 • mężczyźni od 18 do 50 lat
 • mężczyźni 50+
 • kobiety 18+
 • dziennikarze
 • samorządowcy

Trójka najlepszych kaliszanek i kaliszan zostanie wyłonionych z poszczególnych kategorii.

W kategorii dziennikarzy może brać udział każdy dziennikarz nie zależnie od miasta z którego pochodzi.

W kategorii samorządowcy mogą brać udział prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sołtysi, radni powiatu, gminy, miasta, osiedla, dzielnicy, sołectwa oraz prezesi lokalnych organizacji samorządowych. Kategoria nie jest ograniczona tylko do samorządowców z Kalisza. Jest skierowana do wszystkich samorządowców.
OPŁATY:
Składka zadaniowa na turniej wynosi 25 zł i jest płatna do 10 maja na konto bankowe organizatora: 43 1140 2004 0000 3402 7855 7882. Tytuł przelewu: „składka zadaniowa (imię i nazwisko, rok urodzenia)”. np. składka zadaniowa za Jan Kowalski, 1980 r.
Składka zadaniowa uregulowana w gotówce w dniu turnieju wynosi 30 zł.

Zawodnicy startujący w kategorii U-18, kobiety oraz startujący w kategorii dziennikarzy są zwolnieni z opłat.

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:
Sms-515 271 591. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, miasto, rok urodzenia i kategorie w których się zgłasza. Zgłoszenie będzie potwierdzone dopiero po wpłynięciu składki zadaniowej na konto organizatora.
Możlwie będą też zgłoszenia w dniu zawodów ale tylko w kategoriach dziennikarze i samorządowcy. W innych kategoriach zgłoszenie musi wpłynąć do 9 maja. Dzień przed turniejem zostanie podana liczba zgłoszonych uczestników oraz system rozgrywek i ewentualne losowanie.

SYSTEM ROZGRYWEK:
Dzień przed turniejem zostanie podana liczba zgłoszonych uczestników oraz system rozgrywek i ewentualne losowanie. Turniej zostanie rozegrany na 12 stołach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.
 2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
 3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
 4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
 6. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego opiekunów.
 9. Turniej jest otwarty dla wszystkich

Grand Prix w Liskowie

Regulamin II Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019
Turniej nr 4/9

CEL:

 1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego
 2. Promocja Gminy Lisków.
 3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównywania swoich umiejętności z innymi.
 4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
 5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

ORGANIZATOR:
Klub Tenisa Stołowego KTS Kalisz

PATRONAT MEDIALNY:
calisia.pl
wkaliszu.pl
kalisz24.info

DATA I MIEJSCE:
Turniej odbędzie się 4 maja 2019 w Liskowie na hali Sportowo-Widowiskowej w Liskowie, ul. ks. Blizińskiego 44B.

HARMONOGRAM I SYSTEM ROZGRYWEK:
10.00-11.00 otwarcie biura zawodów i rozgrzewka
11.00- 12.30 start rozgrywek w kategoriach:

 • liga (każdy z każdym)
 • kobiety 18+ (każdy z każdym)
 • chłopcy U18 (system brazylisjki- Adam Klimek zostanie rozstawiony w pierwszym meczu, a Łukasz Łuczak w ostatnim)
 • dziewczęta U18 (każdy z każdym)
 • Mężczyźni 50+ (system brazylijski- zawodnicy Marek Wrzos zostanie rozstawiony w pierwszej parze, a Grzegorz Czechowicz w ostatniej)
  12.30-13.00 rozgrzewka na wolnych stołach
  13.00-16.00 start kategorii Mężczyzn 18+. Rozgrywany mecze w 4 grupach (A, B, C i D).
  Najlepsza czwórka w klasyfikacji generalnej jest rozstawiona:
  Grupa A- Grzegorz Praselski
  Grupa B- Michał Bruś
  Grupa C- Arkadiusz Drząkowski
  Grupa D- Jacek Nowakowski
  Dalsze miejsca są rozlosowane. W przypadku nieobecności jednego z wyżej wymienionych prawo do rozstawienia przypada następnemu w tabeli.
  Osoby które zajmą 1 i 2 miejsce w grupie grają w ćwierćfinałach.
  1: A1 vs D2
  2: B2 vs C1
  3: B1 vs C2
  4: A2 vs D1

W- wygrany
P- przegrany

Półfinały:
W1 vs W2
W3 vs W4

Półfinały pocieszenia o miejsca 5-8 miejsce
P1 vs P2
P3 vs P4

Mecz o 7 miejsce: przegrani półfinałów pocieszenia
Mecz o 5 miejsce: wygrani półfinałów pocieszenia
Mecz o 3 miejsce: przegrani półfinałów
Mecz o 1 miejsce: wygrani półfinałów

Zawodnicy którzy zajmą 3 miejsce w grupie zagrają o miejsca 9-12.
A3 vs D3
B3 vs C3
Wygrani tych meczów zagrają mecz o 9 miejsce a przegrani o 11.

O godzinie 16.00 do 19.00 zostanie rozegrana kategoria open w systemie play-off na 32 zawodników. Z tej przyczyny w tej kategorii może wziąść udział maksymalnie 32 zawodników. Najlepsza czwórka generalki będzie rozstawiona w losowaniu.
Grzegorz Praselski zagra mecz numer 1.
Jacek Nowakowski zagra mecz numer 16.
Rafał Wojcieszak zagra mecz numer 8.
Marek Wrzos zagra mecz numer 12.
Rozstawienie zapobiega temu by czołówka nie trafiła na siebie w pierwszych fazach gry.
W przypadku braku pełnej liczby zawodników prawo do wolnego meczu przypada wg kolejności w klasyfikacji generalnej. Np w przypadku uczestnictwa 27 zawodników, 5 zawodników ma wolny mecz. I bierze go najwyżej sklasyfikowana piątka zawodników. W przypadku meczu wolnego jak i rozstawienia bez losowania w przypadku nieobecności zawodnika przywilej ten przechodzi na następnego w klasyfikacji.

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:
drogą mailową- ktskalisz@gmail.com sms na numer 885-360-569. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, rok urodzenia oraz napisać jakim gra się klubie lub, że jest się amatorem . Zgłoszenia można dokonać też w biurze zawodówzostają najpoźniej 15 minut przed rozpoczęciem kategorii.

KATEGORIE:
Grand Prix jest rozgrywane w 7 kategoriach:

 • liga
 • kategoria dziewcząt u-18
 • kategoria chłopców u-18
 • kategoria mężczyźni 18+
 • kategoria kobiety 18+
 • kategoria mężczyźni 50+
 • open

ZASADY PUNKTOWANIA W KLASYFIKACJI GENERALNEJ
Klasyfikacja generalna w Grand Prix z uwzględnieniem podziałów na poszczególne kategorie odbywa się na zasadzie przydziału punków wg miejsca zajętego w każdym z turniejów.
1 miejsce- 25 ptk
2 miejsce- 22 ptk
3 miejsce- 20 ptk
4 miejsce- 18 ptk
5 miejsce- 15 ptk
6 miejsce- 12 ptk
7 miejsce- 10 ptk
8 miejsce- 8 ptk
9 miejsce- 6 ptk
10 miejsce- 4 ptk
11 miejsce- 3 ptk
12 miejsce- 2 ptk

W klasyfikacji generalnej będzie liczyło się 8 turniejów. Jeden z najmniejszym dorobkiem punktowym nie będzie się liczył do klasyfikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy. W szczególności obuwie zmienne, nie brudzące podłogi .
 2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
 3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
 4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
 6. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego opiekunów.
 9. Turniej jest otwarty dla wszystkich.
 10. Za zawodnika ligowego przyjmuję się każdą osobę, która w ostatnich 5 latach brali udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Wyjątkowo za zgodą organizatora w rozgrywkach amatorskich mogą brać udział zawodnicy V ligi.
 11. W kategorii open może startować każdy bez względu na płeć, wiek czy staż w rozgrywkach ligowych.
 12. Składka zadaniowa na każdy turniej wynosi 10 zł płatne na konto: 19 1140 2004 0000 3102 7642 4655 w terminie do 7 dni przed zawodami w formie przelewu lub 20 zł w gotówce w dniu zawodów uregulowane w biurze zawodów. W ramach jednej składki zadaniowej można brać udział w grze w maksymalnie dwóch kategoriach: odpowiedniej wiekowej oraz open.
 13. Dzieci poniżej 18 lat, kobiety oraz mieszkańcy gminy Lisków są zwolnieni z opłat.
 14. Po zakończeniu ostatniego turnieju zostaną wręczone nagrody za wszystkie kategorie i podsumowane całe rozgrywki. Zwycięzca każdej kategorii dostanie puchar. Najlepsza trójka otrzyma medale. Pamiątkowy dyplom za miejsce w klasyfikacji generalnej dostanie każdy kto rozegrał minimum 3 turnieje. Osoby które wystartowały w mniej niż w 3 turniejach, a pragną otrzymać pamiątkowy dyplom muszą zgłosić to najdalej 3 dni przed ostatnim turniejem telefonicznie lub mailowo.
 15. Dyplomy i puchary są odbierane osobiście. Nie ma możliwości przesyłania jej pocztą chyba, że na koszt osoby zainteresowanej.
 16. Przed udziałem w każdym turnieju trzeba będzie podpisać zgodę na upowszechnienie wizerunku, na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do udziału w turnieju. Wzór dokumentu stanowi załącznik do regulaminu.
 17. Dziecko oprócz powyższych zgód podpisanych przez opiekuna prawnego musi też dostarczyć zgodę rodzica na udział w turnieju. Wzór dokumentu stanowi kolejny załącznik do regulaminu.

Przed nami kolejny turniej Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019


17 marca 2019 roku na hali widowiskowo-sportowej OSRiR w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 19/29 zostanie rozegrany trzeci z dziewięciu turniejów tegorocznego Grand Prix Ziemi Kaliskiej.

Harmonogram turnieju oraz system rozgrywek:
10.00-10.30 otwarcie biura zawodów i rozgrzewka
10.30- 12.00 start rozgrywek w kategoriach:
– liga (każdy z każdym)
– kobiety 18+ (każdy z każdym)
– chłopcy U18 (system brazylisjki- Adam Klimek zostanie rozstawiony w pierwszym meczu, a Łukasz Łuczak w ostatnim)
– dziewczęta U18 (każdy z każdym)
– Mężczyźni 50+ (system brazylijski- zawodnicy Marek Wrzos zostanie rozstawiony w pierwszej parze, a Grzegorz Czechowicz w ostatniej)
11.30-12.00 rozgrzewka na wolnych stołach
12.00-14.30 start kategorii Mężczyzn 18+. Rozgrywany mecze w 4 grupach (A, B, C i D).
Najlepsza czwórka w klasyfikacji generalnej jest rozstawiona:
Grupa A- Grzegorz Praselski
Grupa B- Arkadiusz Drząkowski
Grupa C- Michał Bruś
Grupa D- Paweł Andrzejewski
Dalsze miejsca są rozlosowane. W przypadku nieobecności jednego z wyżej wymienionych prawo do rozstawienia przypada następnemu w tabeli.
Osoby które zajmą 1 i 2 miejsce w grupie grają w ćwierćfinałach.
1: A1 vs D2
2: B2 vs C1
3: B1 vs C2
4: A2 vs D1

W- wygrany
P- przegrany

Półfinały:
W1 vs W2
W3 vs W4

Półfinały pocieszenia o miejsca 5-8 miejsce
P1 vs P2
P3 vs P4

Mecz o 7 miejsce: przegrani półfinałów pocieszenia
Mecz o 5 miejsce: wygrani półfinałów pocieszenia
Mecz o 3 miejsce: przegrani półfinałów
Mecz o 1 miejsce: wygrani półfinałów

Zawodnicy którzy zajmą 3 miejsce w grupie zagrają o miejsca 9-12.
A3 vs D3
B3 vs C3
Wygrani tych meczów zagrają mecz o 9 miejsce a przegrani o 11.

O godzinie 14.30 do 16.00 zostanie rozegrana kategoria open w systemie play-off na 32 zawodników. Z tej przyczyny w tej kategorii może wziąść udział maksymalnie 32 zawodników. Najlepsza czwórka generalki będzie rozstawiona w losowaniu.
Grzegorz Praselski zagra mecz numer 1.
Jacek Nowakowski zagra mecz numer 16.
Paulina Mielcarek zagra mecz numer 8.
Łukasz Kudaś zagra mecz numer 12.
Rozstawienie zapobiega temu by czołówka nie trafiła na siebie w pierwszych fazach gry.
W przypadku braku pełnej liczby zawodników prawo do wolnego meczu przypada wg kolejności w klasyfikacji generalnej. Np w przypadku uczestnictwa 27 zawodników, 5 zawodników ma wolny mecz. I bierze go najwyżej sklasyfikowana piątka zawodników. W przypadku meczu wolnego jak i rozstawienia bez losowania w przypadku nieobecności zawodnika przywilej ten przechodzi na nastepnego w klasyfikacji.

Regulamin II Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019

CEL:
1. Popularyzacja gry w tenisa stołowego
2. Promocja Miasta Kalisz i Ziemi Kaliskiej.
3. Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównywania swoich umiejętności z innymi.
4. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Aktywne spędzanie czasu wolnego.

ORGANIZATOR:
Klub Tenisa Stołowego KTS Kalisz

PATRONAT MEDIALNY:
calisia.pl
wkaliszu.pl
kalisz24.info

DATA I MIEJSCE:
Runda I- Opatówek, sala sportowa przy ulicy Szkolnej 3, 27 stycznia.
Runda II- Kalisz, sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 9, ulica Żwirki i Wigury 13, 16 lutego.
Runda III- Kalisz, Hala widowiskowo-sportowa OSRiR, ul. Łódzka 19/29 17 marca.
Runda IV- 4 maja, Lisków.
Runda V- czerwiec
Runda VI- wrzesień
Runda VII- październik
Runda VIII- listopad
Runda IX- FINAŁ- Kalisz Arena, grudzień

Dokładne terminy oraz miejsca będziemy z czasem podawać.

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU:
drogą mailową- ktskalisz@gmail.com sms na numer 885-360-569. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, rok urodzenia oraz napisać jakim gra się klubie lub, że jest się amatorem . Zgłoszenia zostają zamknięte 15 minut przed rozpoczęciem turnieju.

SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY:
Gdy w danej kategorii zgłosi się 5 zawodników lub mniej to gra każdy z każdym. Jeżeli zawodników zgłosi się 6 lub więcej to gramy systemem brazylijskim.

KATEGORIE:
Grand Prix jest rozgrywane w 7 kategoriach:
– liga
– kategoria dziewcząt u-18
– kategoria chłopców u-18
– kategoria mężczyźni 18+
– kategoria kobiety 18+
– kategoria mężczyźni 50+
– open

ZASADY PUNKTOWANIA W KLASYFIKACJI GENERALNEJ
Klasyfikacja generalna w Grand Prix z uwzględnieniem podziałów na poszczególne kategorie odbywa się na zasadzie przydziału punków wg miejsca zajętego w każdym z turniejów.
1 miejsce- 25 ptk
2 miejsce- 22 ptk
3 miejsce- 20 ptk
4 miejsce- 18 ptk
5 miejsce- 15 ptk
6 miejsce- 12 ptk
7 miejsce- 10 ptk
8 miejsce- 8 ptk
9 miejsce- 6 ptk
10 miejsce- 4 ptk
11 miejsce- 2 ptk
12 miejsce- 1 ptk

W klasyfikacji generalnej będzie liczyło się 8 turniejów. Jeden z najmniejszym dorobkiem punktowym nie będzie się liczył do klasyfikacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy. W szczególności obuwie zmienne, nie brudzące podłogi .
2. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
3. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
4. Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
6. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na koszt własny.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
8. Warunkiem startu uczestnika niepełnoletniego jest przedstawienie pisemnej zgody jego opiekunów.
9. Turniej jest otwarty dla wszystkich.
10. Za zawodnika ligowego przyjmuję się każdą osobę, która w ostatnich 5 latach brali udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego. Wyjątkowo za zgodą organizatora w rozgrywkach amatorskich mogą brać udział zawodnicy V ligi.
11. W kategorii open może startować każdy bez względu na płeć, wiek czy staż w rozgrywkach ligowych.
12. Składka zadaniowa na każdy turniej wynosi 10 zł płatne na konto: 19 1140 2004 0000 3102 7642 4655 w terminie do 7 dni przed zawodami w formie przelewu lub 20 zł w gotówce w dniu zawodów uregulowane w biurze zawodów. W ramach jednej składki zadaniowej można brać udział w grze w maksymalnie dwóch kategoriach: odpowiedniej wiekowej oraz open.
13 . Dzieci poniżej 18 lat są zwolnione z opłat
14. Po zakończeniu ostatniego turnieju zostaną wręczone nagrody za wszystkie kategorie i podsumowane całe rozgrywki. Zwycięzca każdej kategorii dostanie puchar. Najlepsza trójka otrzyma medale. Pamiątkowy dyplom za miejsce w klasyfikacji generalnej dostanie każdy kto rozegrał minimum 3 turnieje. Osoby które wystartowały w mniej niż w 3 turniejach, a pragną otrzymać pamiątkowy dyplom muszą zgłosić to najdalej 3 dni przed ostatnim turniejem telefonicznie lub mailowo.
15. Dyplomy i puchary są odbierane osobiście. Nie ma możliwości przesyłania jej pocztą chyba, że na koszt osoby zainteresowanej.
16.Przed udziałem w każdym turnieju trzeba będzie podpisać zgodę na upowszechnienie wizerunku, na przetwarzanie danych osobowych oraz podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do udziału w turnieju. Wzór dokumentu stanowi załącznik do regulaminu.
17. Dziecko oprócz powyższych zgód podpisanych przez opiekuna prawnego musi też dostarczyć zgodę rodzica na udział w turnieju. Wzór dokumentu stanowi kolejny załącznik do regulaminu.

Klasyfikacja generalna po 2/9 turniejach:

Chłopcy u-18:
1. Adam Klimek (KTS Kalisz)- 50 pkt
2. Łukasz Łuczak- 35 pkt
3. Wiktor Nadobny- 28 pkt
4-5. Dawid Gawron (UKS Maraton Moskurnia)- 22 ptk
Szymon Gruszka (Kiermas)- 22 pkt
6. Michał Budka- 21 pkt
7. Szymon Bączyński (UKS Maraton Moskurnia)- 20 pkt
8. Ignacy Jurek- 18 pkt
9. Jan Andrzejewski- 16 pkt
10-11. Łukasz Grudziński- 15 pkt
Tomasz Janik- 15 pkt
12-13. Miłosz Nurek- 10 pkt
Szymon Marek Gruszka- 10 pkt
14. Jakub Janik- 6 pkt

Dziewczęta u-18:
1. Martyna Prętczyńska- 47 pkt
2. Antonina Szefer- 42 pkt
3. Oliwia Skonieczna (UKS Maraton Moskurnia)- 25 pkt

Kobiety 18+:
1. Ewa Guźniczak- 44 pkt
2-3. Elżbieta Dębska- 25 pkt
Emilia Wrzos- Piątkowska- 25 pkt
4. Anna Zawadzka- 20 pkt

Mężczyźni 50+:
1. Marek Wrzos (KTS Kalisz)- 50 pkt
2. Grzegorz Czechowicz- 40 pkt
3. Jacek Filipowicz- 38 pkt
4. Andrzej Pera- 30 pkt
5. Piotr Jach- 25 pkt
6. Tomasz Senk- 22 pkt
7. Roman Holajda- 21 pkt
8. Grzegorz Koch- 20 pkt
9. Jan Sopiński- 16 pkt
10-11. Wojciech Mikołajczak- 15 pkt
Ryszard Miazek- 15 pkt
12-13. Marek Szczęsny- 12 pkt
Piotr Król- 12 pkt
14-15. Stanisław Płonka- 7 pkt
Mirosław Gruszka- 7 pkt

Mężczyźni 18+:
1. Grzegorz Praselski (KTS Kalisz)- 50 pkt
2. Arkadiusz Drząkowski- 36 pkt
3. Michał Bruś (KTS Kalisz)- 35 pkt
4. Paweł Andrzejewski (KTS Kalisz)- 27 pkt
5. Jacek Nowakowski (KTS Kalisz)- 25 pkt
6-7. Jarosław Wiczorek- 22 pkt
Waldemar Nawrocki- 22 pkt
8. Grzegorz Borkowski- 20 pkt
9. Łukasz Kudaś (KTS Kalisz)- 19 pkt
10. Jarosław Pudełko (KTS Kalisz)- 16 pkt
11-12. Krzysztof Świerkowski- 9 pkt
Jacek Kosieradzki (KTS Kalisz)- 9 pkt
13. Artur Szefer (KTS Kalisz)- 8 pkt
14. Artur Bielak (KTS Kalisz)- 7 pkt
15-20. Michał Frątczak- 6 pkt
Bartosz Wągrowski (KTS Kalisz)- 6 pkt
Paweł Brodziak- 6 pkt
Jacek Koch- 6 pkt
Konrad Krzewski- 6 pkt
Aleksander Jurek- 6 pkt
21-22. Mateusz Antolczyk (KTS Kalisz)- 2 pkt
Marcin Holajda- 2 pkt

23-29. Szymon Szcześniak- 1 pkt
Artur Sowa- 1 pkt
Damian Zydorek- 1 pkt
Tomasz Haraźny- 1 pkt
Przemysław Wejnert- 1 pkt
Maciej Gruszka- 1 pkt
Michał Łukaszczyk- 1 pkt

Liga:
1. Rafał Wojcieszak (LKS Gołuchów)- 25 ptk
2. Konrad Miazek (KROTOSZ Krotoszyn)- 22 ptk
3. Adam Kopytek (KTS Sieradz)- 20 ptk
4. Adrian Puchała (UKS Grabów nad Prosną)- 18 ptk
5. Paweł Jańczak (LKS Gołuchów)- 15 ptk

Open:
1. Grzegorz Praselski (KTS Kalisz)- 35 pkt
2. Jacek Nowakowski (KTS Kalisz)- 30 pkt
3. Paulina Mielcarek (UKS Maraton Moskurnia)- 25 pkt
4. Łukasz Kudaś (KTS Kalisz)- 23 pkt
5. Adam Kopytek (KTS Sieradz)- 22 pkt
6. Przemysław Olejnik (UKS Maraton Moskurnia)- 20 pkt
7. Jacek Filipowicz- 19 pkt
8. Rafał Wojcieszak (LKS Gołuchów)- 18 pkt
9. Adam Klimek (KTS Kalisz)- 16 pkt
10-12. Emilia Wrzos- Piątkowska- 15 pkt
Marek Wrzos (KTS Kalisz)- 15 pkt
Konrad Miazek (KROTOSZ Krotoszyn)- 15 pkt
13. Artur Szefer (KTS Kalisz)- 12 pkt
14. Konrad Krzewski- 10 pkt
15. Grzegorz Czechowicz- 9 pkt
16. Mirosław Gruszka- 7 pkt
17-18. Michał Bruś (KTS Kalisz)- 6 pkt
Elżbieta Dębska- 6 pkt
19. Jan Sopiński- 5 pkt
20. Mateusz Antolczyk- 4 pkt
21-25. Jarosław Pudełko- 2 pkt
Paweł Andrzejewski (KTS Kalisz)- 2 pkt
Marek Szczęsny- 2 pkt
Martyna Prętczyńska- 2 pkt
Andrzej Pera- 2 pkt
26-32. Ryszard Miazek- 1 pkt
Stanisław Płonka- 1 pkt
Artur Bielak- 1 pkt
Paweł Jańczak (LKS Gołuchów)- 1 pkt
Szymon Szcześniak- 1 pkt
Michał Frączak- 1 pkt
Tomasz Janik- 1 pkt

Rekordowa frekwencja w Opatówku!

27 stycznia 2019r. zainagurowaliśmy II Grand Prix Ziemi Kaliskiej. Pierwszy turniej w tym roku odbył się w Opatówku. Przed nami jeszcze osiem.
Tego dnia na sali sportowej przy ulicy Szkolnej 3 spotkało się aż 55 zawodników rywalizujących w 7 kategoriach. Kolejny turniej już 16 lutego w Szkole Podstawowej nr 9.

Zdjęcia: https://link.do/ApVwh

Kobiety amator 18+
1. Elżbieta Dębska
2. Ewa Guźniczak
3. Anna Zawadzka
Chłopcy amator U-18
1. Adam Klimek (KTS Kalisz)
2. Szymon Gruszka (Kiermas)
3. Łukasz Łuczak
4. Wiktor Nadobny
5-6. Łukasz Grudziecki
Michał Budka
7-8. Szymon Marek Gruszka
Jan Andrzejewski
Dziewczęta amator 18+
1. Martyna Prętczyńska
2. Antonina Szefer
liga
1. Rafał Wojcieszak (LKS Gołuchów)
2. Konrad Miazek (KROTOSZ Krotoszyn)
3. Adam Kopytek (KTS Sieradz)
4. Adrian Puchała (UKS Grabów nad Prosną)
5. Paweł Jańczak (LKS Gołuchów)
Mężczyźni amator 18+
1. Grzegorz Praselski (KTS Kalisz)
2. Jarosław Wieczorek
3. Grzegorz Borkowski
4. Arkadiusz Drząkowski
5. Michał Bruś (KTS Kalisz)
6. Paweł Andrzejewski (KTS Kalisz)
7. Jacek Nowakowski (KTS Kalisz)
8. Krzysztof Świerkowski
9. Michał Frątczak
10. Łukasz Kudaś (KTS Kalisz)
11. Jacek Kosieradzki (KTS Kalisz)
12. Artur Szefer (KTS Kalisz)
13-16. Szymon Szcześniak
Artur Bielak (KTS Kalisz)
Jarosław Pudełko (KTS Kalisz)
Mateusz Antolczyk (KTS Kalisz)
17-20.Damian Zydorek
Marcin Holajda
Tomasz Haraźny
Przemysław Wajnert
21-22. Maciej Gruszka
Michał Łukaszczyk
Mężczyźni amator 50+
1. Marek Wrzos (KTS Kalisz)
2. Grzegorz Czechowicz
3. Grzegorz Koch
4. Jacek Filipowicz
5-8. Wojciech Mikołajczak
Andrzej Pera
Piotr Jach
Ryszard Miazek
9-12. Jan Sopiński
Marek Szczęsny
Piotr Król
Roman Holajda
13-14. Mirosław Gruszka
Stanisław Płonka
Open
1. Paulina Mielcarek (UKS Moskurnia)
2. Adam Kopytek (KTS Sieradz)
3. Przemysław Olejnik (UKS Moskurnia)
4. Rafał Wojcieszak (LKS Gołuchów)
5-6. Marek Wrzos (KTS Kalisz)
Konrad Miazek (KROTOSZ Krotoszn)
7-8. Jacek Nowakowski (KTS Kalisz)
Grzegorz Praselski (KTS Kalisz)
9-12. Michał Bruś (KTS Kalisz)
Artur Szefer (KTS Kalisz)
Mirosław Gruszka
Elżbieta Dębska
13-16. Jacek Filipowicz
Łukasz Kudaś (KTS Kalisz)
Mateusz Antolczyk (KTS Kalisz)
Paweł Andrzejewski (KTS Kalisz)
17-28. Marek Szczęsny
Jan Sopiński
Ryszard Miazek
Stanisław Płonka
Artur Bielak (KTS Kalisz)
Grzegorz Czechowicz
Paweł Jańczak (LKS Gołuchów)
Andrzej Pera
Szymon Szcześniak
Martyna Prętczyńska
Adam Klimek (KTS Kalisz)
Michał Frątczak
KLASYFIKACJA GENERALNA PO 1/9 TURNIEJÓW:
Kobiety amator 18+
1. Elżbieta Dębska- 25 ptk
2. Ewa Guźniczak- 22 ptk
3. Anna Zawadzka- 20 ptk
Chłopcy amator U-18
1. Adam Klimek (KTS Kalisz)- 25 ptk
2. Szymon Gruszka (Kiermas)- 22 ptk
3. Łukasz Łuczak- 20 ptk
4. Wiktor Nadobny- 18 ptk
5-6. Łukasz Grudziecki 15 ptk
Michał Budka 15 ptk
7-8. Szymon Marek Gruszka- 10 ptk
Jan Andrzejewski- 10 ptk
Dziewczęta amator 18+
1. Martyna Prątczyńska- 25 ptk
2. Antonina Szefer- 22 ptk
liga
1. Rafał Wojcieszak (LKS Gołuchów)- 25 ptk
2. Konrad Miazek (KROTOSZ Krotoszyn)- 22 ptk
3. Adam Kopytek (KTS Sieradz)- 20 ptk
4. Adrian Puchała (UKS Grabów nad Prosną)- 18 ptk
5. Paweł Jańczak (LKS Gołuchów)- 15 ptk
Mężczyźni amator 18+
1. Grzegorz Praselski (KTS Kalisz)- 25 ptk
2. Jarosław Wieczorek- 22 ptk
3. Grzegorz Borkowski- 20 ptk
4. Arkadiusz Drząkowski- 18 ptk
5. Michał Bruś (KTS Kalisz)- 15 ptk
6. Paweł Andrzejewski (KTS Kalisz)- 12 ptk
7. Jacek Nowakowski (KTS Kalisz)- 10 ptk
8. Krzysztof Świerkowski- 8 ptk
9. Michał Frątczak- 6 ptk
10. Łukasz Kudaś (KTS Kalisz)- 4 ptk
11. Jacek Kosieradzki (KTS Kalisz)- 3 ptk
12. Artur Szefer (KTS Kalisz)- 2 ptk
13-22. Szymon Szcześniak- 1 ptk
Artur Bielak (KTS Kalisz)- 1 ptk
Jarosław Pudełko (KTS Kalisz)- 1 ptk
Mateusz Antolczyk (KTS Kalisz)- 1 ptk
Damian Zydorek- 1 ptk
Marcin Holajda- 1 ptk
Tomasz Haraźny- 1 ptk
Przemysław Wajnert- 1 ptk
Maciej Gruszka- 1 ptk
Michał Łukaszczyk- 1 ptk
Mężczyźni amator 50+
1. Mark Wrzos (KTS Kalisz)- 25 ptk
2. Grzegorz Czechowicz- 22 ptk
3. Grzegorz Koch- 20 ptk
4. Jacek Filipowicz- 18 ptk
5-8. Wojciech Mikołajczak- 15 ptk
Andrzej Pera- 15 ptk
Piotr Jach- 15 ptk
Ryszard Miazek- 15 ptk
9-12. Jan Sopiński- 6 ptk
Marek Szczęsny- 6 ptk
Piotr Król- 6 ptk
Roman Holajda – 6 ptk
13-14. Mirosław Gruszka- 1 ptk
Open
1. Paulina Mielcarek (UKS Moskurnia)- 25 ptk
2. Adam Kopytek (KTS Sieradz)- 22 ptk
3. Przemysław Olejnik (UKS Moskurnia)- 20 ptk
4. Rafał Wojcieszak (LKS Gołuchów)- 18 ptk
5-6. Marek Wrzos (KTS Kalisz)- 15 ptk
Konrad Miazek (KROTOSZ Krotoszn)- 15 ptk
7-8. Jacek Nowakowski (KTS Kalisz)- 10 ptk
Grzegorz Praselski (KTS Kalisz)- 10 ptk
9-12. Michał Bruś (KTS Kalisz)- 6 ptk
Artur Szefer (KTS Kalisz)- 6 ptk
Mirosław Gruszka- 6 ptk
Elżbieta Dębska- 6 ptk
13-28. Jacek Filipowicz- 1 ptk
Łukasz Kudaś (KTS Kalisz)- 1 ptk
Mateusz Antolczyk (KTS Kalisz)- 1 ptk
Paweł Andrzejewski (KTS Kalisz)- 1 ptk
Marek Szczęsny- 1 ptk
Jan Sopiński- 1 ptk
Ryszard Miazek- 1 ptk
Stanisław Płonka- 1 ptk
Artur Bielak (KTS Kalisz)- 1 ptk
Grzegorz Czechowicz- 1 ptk
Paweł Jańczak (LKS Gołuchów)- 1 ptk
Andrzej Pera- 1 ptk
Szymon Szcześniak- 1 ptk
Martyna Prętczyńska- 1 ptk
Adam Klimek (KTS Kalisz)- 1 ptk
Michał Frątczak- 1 ptk

Nowe władze KTS Kalisz

Na czele jednoosobowego zarządu stanął dotychczasowy wiceprezes Mateusz Antolczyk.

Jego pracę będzie nadzorować trzy osobowa komisja rewizyjna w składzie:


Przewodniczący Paweł Andrzejewski

Wiceprzewodniczący Jacek Kosieradzki


Członek komisji Artur Bielak

Gratulujemy i życzymy powodzenia na nowych funkcjach 🙂

Rusza Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019!

Rusza druga już edycja cyklu turniejów w ramach Grand Prix Ziemi Kaliskiej. Inauguracja nastąpi 27 stycznia w Opatówku.

Jeszcze nie ochłoneliśmy po emocjach na sali IV LO w Kaliszu a już zbliżamy się do nowych. Druga edycja i druga inauguracja w Opatówku. Może to początek pewnej tradycji? Któż to wie?

Ta edycja będzie nieco inna. W 2018 roku realizowaliśmy przez 6 turniejów w 6 miesięcy. Tym razem będzie ich 9 w 12 miesięcy! Z wyjątkiem kwietnia w którym mają odbyć się II Otwarte Mistrzostwa Kalisza tak jedyna przerwa przewidziana przez te 12 miesięcy to lipiec i sierpień.

Nowością w tej edycji będzie też to, że będzie mniej kategorii. Nauczeni doświadczeniami z pierwszej edycji doszliśmy do wniosku, że warto zrezygnować z 4 kategorii i dodać jedną całkowicie nową. W pierwszej edycji było 10 kategorii a w tej będzie ich 7. Tą nową kategorią będzie kategoria open rozgrywana na sam koniec każdego turnieju.

Turniej nr 1 w ramach II Grand Prix Ziemi Kaliskiej 2019 o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego.
Turniej odbędzie się 27 stycznia w hali sportowej w Opatówku ulica Szkolna 3.

Harmonogram turnieju w Opatówku:
8.00-9.00: biuro zawodów i rozgrzewka
9.00-12.00: gra w kategoriach wiekowych
12.00-14.00: gra w kategorii open

Do zobaczenia!

link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/284883098863060/?ti=cl

Regulamin cyklu: https://ktskalisz.pl/regulamin-2/

Poznań Open

Nasz zawodnik Mateusz Antolczyk reprezentował dzisiaj klub na zawodach Poznań Open.

W kategorii amatorów poniżej 45 lat wystartowało 20 zawodników. Zawodników podzielono na dwie grupy 10 osobowe. Turniej zakończył na fazie grupowej z jednym zwycięstwem. Poziom był bardzo wysoki. W turnieju brali udział zawodnicy którzy trenują w dużych ligowych klubach. Nasz zawodnik był jedynym który gra w 5 lidze.

 

Nocny Turniej Charytatywny w Żychlinie

Na wczorajszym Nocnym Turnieju Charytatywnym w Żychlinie można było zobaczyć zawodników z KTS Kalisz.


Grzegorz Praselski zajął 2 miejsce.
Marek Wrzos uplasował się na pozycjach 5-6.
Jacek Nowakowski na pozycjach 7-8.
Nasz klub reprezentowali jeszcze Mateusz Antolczyk i Adam Klimek którzy zajęli miejsca od 17 do 24. W kategorii amatorów wzięło udział 34 zawodników.

Mecze z Grabowem bez złudzeń

6 stycznia w święto Trzech Króli rozegraliśmy na sali gimnastycznej w IV Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu kolejne mecze ligowe. KTS I uległ 10:2 z liderem tabeli UKS Grabowem nad Prosną. Chwilę później KTS II przegrał 10:0.

Derby dla Kalisza!

Wczoraj wieczorem na sali gimnastycznej w IV Liceum Ogólnokształcącym zobaczyliśmy piękny pojedynek do ostatniej piłki wygrany przez kaliskich tenisistów. 

Pierwszy mecz rozegrał kapitan Grzegorz Praselski z Robertem Baranowskim. Lider kaliskiej drużyny na początku nieco speszony przegrał pierwszy set 11:9 mimo prowadzenia 7:3. Jednakże w następnych trzech setach szybko udowodnił kto jest lepszy wygrywając gładko i wysoko. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Praselskiego.

W drugim meczu zmierzył się Jacek Nowakowski z Kacprem Mędzyńskim. Od samego początku meczu Nowakowski kontrolował wynik wygrywając sety kolejno do 8 i 6. W trzecim secie nie zostawił już żadnych wątpliwości młodemu rywalowi z ostrowskiej drużyny wygrywając seta do 3 i cały mecz 3:0.

W trzecim starciu zmierzyli się Jarosław Pudełko i Łukasz Stróżyk. Mecz w każdym secie był bardzo wyrównany i żaden z zawodników nie wygrał seta wyżej niż dwoma punktami przewagi. W pierwszym secie spokój przy końcówce pokazał Pudełko wygrywając seta 11:9. W drugim secie jednakże Stróżyk pokazał swoją wyższość i wygrywając 13:11 wyrównał stan meczu. Ostatnie dwa sety to istny horror i wymiana za wymianę. Oba sety skończyły się wynikiem 16:14 dla zawodnika z Kalisza który ostatecznie wygrał ze Stróżykiem 3:1.

W ostatnim meczu pierwszej kolejki meczy zmierzył się Marek Wrzos z grającym trenerem Tajfuna Robertem Strzelczakiem. Zawodnik gospodarzy nie mógł jednak w żadnym secie znaleźć skutecznego sposobu na rywala przegrywając w trzech setach do 6,8 i 9.  Lider drużyny gości wygrał 3:0 czym zapewnił pierwszy punkt swojej drużynie w dzisiejszym meczu. Po czterech meczach stan dla gospodarzy był bardzo korzystny i prowadzili 3:1.

Następnie rozegrano tradycyjne deble. W pierwszej parze zmierzyli się Praselski i Nowakowski z parą Strzelczak i Baranowski. Ten mecz miał być wyrównany bo zmierzyły się ze sobą najlepsze pary obu drużyn i taki był. Pierwszy set wygrali goście ale trzy następne padły łupem kaliskiego debla. Gospodarze wygrali 3:1.

Drugi debel rozegrał się pomiędzy parą Artur Szefer z Markiem Wrzosem a Łukaszem Stróżykiem z Bartłomiejem Ustianowskim. Mecz był bardzo wyrównany i pierwsze trzy sety kończyły się przewagą dwóch punktów. Pierwszy wygrali goście 11:9. W drugim secie przełamali się gospodarze i wygrali 11:9. Trzeci set zakończył się długą grą na przewagi 16:14 dla gości i to chyba ustawiło końcówkę tego debla bo goście idąc konsekwentnie za ciosem wygrali czwartego seta do 6 wygrywając mecz 3:1.

Po meczach deblowych Kalisz prowadził z Ostrowem 4:2.

Następną kolejkę meczy rozpoczął Praselski z Ustianowskim który zastąpił Mędzyńskiego. Mecz potoczył się szybko i pozytywnie dla gospodarzy. Praselski wygrał gładko 3:0.

Kolejny mecz to pojedynek Nowakowskiego z Baranowskim. Ten mecz też zakończył się szybko tylko, że tym razem z korzyścią dla gospodarzy którzy wygrali wszystkie trzy sety do 7.

Podobnie wyglądał też mecz Wrzosa ze Stróżykiem który od samego początku kontrolował sytuacje i wygrywając sety kolejno do 7,6 i 6 wygrał 3:0 bez problemów.

Ostatni mecz tej kolejki zagrał Pudełko ze Strzelczakiem. Mimo, że faworytem tego spotkanie był Strzelczak to Pudełko rozpoczął bardzo dobrze wygrywając seta do 8. Drugi set zaczął też bardzo dobrze i po bardzo wyrównanej grzej wyszedł na minimalne prowadzenie. A przynajmniej tak się mogło wydawać. Pudełko po udanej akcji myślał, że zdobył punkt co potwierdziła osoba trzymająca liczmana. Strzelczak wniósł jednak protest. Mecze w 5 lidze nie zawsze mają sędziów i tak było tym razem. Osoba trzymająca liczmana pełni funkcję doradczą ale to zawodnicy dżentelmeńsko podejmują decyzje między sobą. Możliwości były trzy aut czyli punkt dla gości, pole czyli punkt dla gospodarzy i powtórzenie akcji bez punktu. Niestety Pudełko honorowo ustąpił ten punkt i on niestety przeważył. Strzelczak wyszedł na prowadzenie i wygrał seta. W dalszej części meczu mimo dobrej gry Pudełko nie mógł wygrać seta i mecz skończył się wynikiem 3:1 dla gości.

Po dziesięciu meczach wynik wynosił 6:4 dla gospodarzy.

Praselski wygrał bardzo szybko ze Stróżykiem 3:0 wygrywając kolejno do 2 i dwa razy do 3.

Następny mecz rozegrał Pudełko z Baranowskim. Mimo dobrej gry Pudełko w każdym secie ostatni punkt zdobywał zawodnik gości.

Nowakowski ze Strzelczakiem podobnie jak Pudełko zrobił miłe zaskoczenie grając naprawdę dobry mecz. Pierwszego seta wygrał do 7 ale lider drużyny gości szybko się otrząsnął i wygrał cały mecz do 3:1.

W ostatnim meczu tej kolejki Wrzos zagrał z Ustianowskim. Od samego początku kontrolował grę i nie dał młodemu zawodnikowi żadnych złudzeń wygrywając kolejno do 7, do 1 i do 4. Aczkolwiek jak sam przyznaje, młody zawodnik z Ostrowa zagrał dobry mecz i bardzo dużo jeszcze przed nim.

Po czternastu meczach wynik wynosi 8:6 dla gospodarzy.

Przewaga zdobyta w dwóch pierwszych kolejkach pozawala utrzymać bezpieczną  przewagę nad drużyną z Ostrowa. To bardzo istotne wchodząc w decydującą fazę całego spotkania.

Pierwszy i drugi mecz ostatniej kolejki zapowiadał się bardzo interesująco. Mecze rozgrywano an dwóch stołach więc nie wiadomo było na który potrzeć. Zmierzyli się ze sobą lider kaliskiej i ostrowskiej drużyny czyli Praselski vs  Strzelczak a w drugim meczu tzw. „dwójki” w obu drużynach czyli Wrzos vs Baranowski. Prawdziwe perełki na koniec meczu.

Kapitan kaliskiej drużyny zagrał równy i bardzo dobry mecz. Mimo równej gry ze Strzelczakiem to właśnie Praselski w każdym secie pokazał swoją wyższość.

Wrzos miał zadanie zwięczyć zwycięstwo. I to zadanie wykonał w 100%. Wygrywając szybko i pewnie swój mecz z Baranowskim pokazał kto dzisiaj ma podstawy do świętowania po meczu.

KTS Kalisz wygrał z Tajfunem 10:6!

Derby dla Kalisza!

Praselski 4,5/4,5 ptk
Nowakowski 1,5/3,5 ptk
Pudełko 1/3.5 ptk
Wrzos 3/4,5 ptk
Szefer 0/0,5 ptk

Baranowski 2/4,5 ptk
Mędzyński 0/1 ptk
Stróżyk 0,5/3,5 ptk
Strzelczak 3/4,5 ptk
Ustianowski 0,5/2,5 ptk